Sdružení nájemníků (SON ČR) je občanské sdružení a pracuje na principu lidské solidarity a neziskovosti.
Sdružení nájemníků ČR je zakladatelem několika dalších spolků (Sdružení bytových poraden, z.s., Bytové poradenství ČR, z.s., Asociace bytových poraden, z.s), které se zaměřují na bytovou problematiku. Informace lze u nás získat jak v oblasti nájemního bydlení, tak i družstevního a vlastnického.

Obrátit se na nás můžete telefonicky +420 733 604 828 nebo elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Sdružení nájemníků ČR, z.s. je organizací působící na celém území České republiky. Při uplatňování svých programových cílů využívá též svých poznatků z členství v Mezinárodní unii nájemníků (IUT), nájemnické organizace z Drážďan (Mieterverein Dresden und Umgebung e.V., spolupráce se státními orgány a orgány samosprávy všech stupňů, s právnickými a fyzickými osobami, které mají podobné cíle.

PROSAZUJE oprávněné požadavky nájemců a uživatelů bytů a význam nájemního bydlení pro občany při jednání s orgány státní správy a samosprávy;

PŘEDKLÁDÁ vlastní návrhy a náměty řešení v bytové oblasti, připomínkuje návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení;

ORGANIZUJE regionální poradenská centra s cílem poskytovat odborné konzultace a  pomoc potřebným občanům v bytové  problematice;

SPOLUPRACUJE při prosazování programových cílů např. s ČSRB, ústředními orgány bytových družstev a společenství vlastníků, svazem zdravotně postižených občanů, orgány správy bytového fondu, odbory apod., kteří podporují program SON.

Sdružení je nezávislé na politických stranách, vládě a ostatních subjektech v ČR. Za základ považuje vysoce kvalifikovanou práci opřenou o celoživotní vzdělávání občanů. Je připraveno aktivně vystupovat k ochraně právního řádu ČR a jeho účinné aplikace v oblasti bydlení, převážně v legislativě bydlení.