Můžete s námi konzultovat problémy týkající se Vašeho bydlení

I. Okruh: Nájem, nájem bytu a domu, nájem prostoru sloužícího podnikání, nebytové prostory, pacht

změny v oblastech nájmů, podnájmů, pachtu, vztah nového občanského zákoníku ke dřívější úpravě nájmu, nové pojetí předmětu nájmu, doba nájmu určitá, neurčitá, dobrá víra a vliv na uzavření smlouvy, specifika společného nájmu, změny úpravy výše nájemného a úhrady za služby, otázky práv a povinnosti stran, nově nájem služebního bytu a bytu zvláštního určení, přechod nájmu, nové pojetí nájmu prostor sloužících k podnikání, vznik, změny a skončení nájmu, nové výpovědní důvody, uzavírání nájemních smluv a jejich obsah, zvláštní a objektivní ochrana nájemce bytu, práva a povinnosti nájemce a pronajímatele bytu; nájemné a možnosti jeho sjednávání, jistota;


II. Okruh: Problematika služeb spojených s užíváním bytu

úhrada za služby, zálohy, rozúčtování a vyúčtování dle zákona č. 67/2013 Sb. a dalších prováděcích předpisů;


III. Okruh: Bytové spoluvlastnictví

vymezení jednotky, společné části domu, vznik jednotky, zápis do KN, práva a povinnosti vlastníka jednotky, prohlášení vlastníka, změna v prohlášení vlastníka, převod jednotky, Společenství vlastníků jednotek, Stanovy SVJ, změny při hlasování na shromáždění vlastníků, statutární orgány, práva a povinnosti vlastníka bytové jednotky, platby do fondu oprav apod.


IV. Okruh: Bytové družstvo

vymezení pojmu družstevní byt a družstevní nebytový prostor, nájem družstevního bytu, převod družstevního podílu, zánik členství, práva a povinnosti člena bytového družstva, stanovy BD;


V. Okruh: Informace k získání příspěvku, doplatku na bydlení

vysvětlení nároku na získání příspěvku na bydlení, nájemní vztah, formuláře žádosti, informace k podání žádosti


Konzultace prostřednictvím e-mailu...
...www formuláře...
nebo telefonicky
 • Nájem bytu, domu, prostoru k podnikání, nebytových prostor, pacht

  Smluvní vztahy
  Výše nájmu
  Změny nájmu
  Ochrana
 • Problematika služeb spojených s užíváním bytu. úhrada za služby, zálohy, rozúčtování a vyúčtování dle zákona č. 67/2013 Sb. a dalších prováděcích předpisů.

  Rozúčtování
  Přeúčtování
  Zálohy
  Úhrada
 • vymezení jednotky, společné části domu, vznik jednotky, zápis do KN, práva a povinnosti vlastníka jednotky, prohlášení vlastníka, změna v prohlášení vlastníka, převod jednotky, Společenství vlastníků jednotek, Stanovy SVJ, změny při hlasování na shromáždění vlastníků, statutární orgány, práva a povinnosti vlastníka bytové jednotky, platby do fondu oprav apod.
  Vymezení jednotky
  Zápisy do KN
  Společenství VJ
  Fondy oprav
 • vymezení pojmu družstevní byt a družstevní nebytový prostor, nájem družstevního bytu, převod družstevního podílu, zánik členství, práva a povinnosti člena bytového družstva, stanovy BD

  Nájem
  Převod
  Zánik členství
  Stanovy

Projekt Bytové poradenství pro seniory a zdravotně postižené v roce 2022 s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR)

cílem tohoto projektu Sdružení nájemníků ČR, z.s. je odborná pomoc seniorům a zdravotně postiženým v ČR v bytové a sociální oblasti

Více o projektu

Projekt Odborné bytové poradenství s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR)

v rámci tohoto projektu zajišťuje Sdružení nájemníků České republiky, z.s. poradenství v oblasti bydlení a ochrany nájemních vtahů

Více o projektu

 • Fyzická os.
 • 500 Kč/rok
 • rozšířené služby s možností písemných výstupů
 • přednostní objednání termínů konzultací
 • poskytnutí výběru příslušných právních předpisů
 • poskytnutí základních smluv a podání
 • možnost písemného výstupu či sepsání listiny
 • Registrovat se
 • Právnická os.
 • 2500 Kč/rok
 • rozšířené služby s možností písemných výstupů
 • přednostní objednání termínů konzultací
 • poskytnutí výběru příslušných právních předpisů
 • poskytnutí základních smluv a podání
 • možnost písemného výstupu či sepsání listiny
 • Registrovat se

Registrace

Registrací získáte přístup k rozšířeným službám s možností písemných výstupů.
Registrační příspěvek za kalendářní rok činí:

 • u fyzických osob Kč 500,-
 • u právnických osob Kč 2 500,- (nebo smluvní částkou)
V případě zájmu o registraci či poskytnutí dalších informací nás neváhejte kontaktovat.

Registrovaní členové